සෝමසිරි අලකෝලාංග අදරණීය කලාකරුවා පැවිදි දිවියට

0
544
somasiri alakolange

සෝමසිරි අලකෝලාංග  (somasiri alakolange)  කියන්නේ ටෙලිනට්‍ය හා චිත්‍රපට තුල බොහෝ විට දකින්න ලැබෙන අදරණීය කලාකරුවෙක්. ජීවිතය ලස්සනයි වැනි ටෙලි නාට්‍ය හරහා රසිකයන්ට සදා මතක සිටින චරිත රඟපෑ ඔහු රංගනයෙන් සමුගෙන පැවිදි බිමට ඇතුලත්ව තිබෙනවා.ගාල්ල උලුවිටකේ ජයසුමනාරාම විහාරස්ථානයේදී ගරු හරිස්පතුවේ සෝමා නන්ද හිමි නමින් පැවිදි වී තිබෙනවා.අප රටේ කළා ක්ෂ්ත්‍රය ඉහල නැංවීමට දායකත්වය ලබාදුන් එතුමන්ට පැවිදි දිවිය තුලද අපේක්ෂා කරන සැනන්සිම හැකිවේවා.

 

තවත් සිනමා තොරතුරු දැනගැනීම සදහා

Tags —->
Sri lankan cinema news, Sinhala Cinema news Sinhala Subtitle, Tamil Cinema news in Sinhala, Hindi Cinema news in Sinhala, Hollywood Cinema news in Sinhala, Old Sinhala Cinema news, Tv Series News, Top 10 Songs Top 10 Sinhala Movies

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here