ආදායම් වාර්තාවක් තැබූ “ධර්මයුද්ධය”

0
279
dharmayuddhaya

තිරගත වීම ආරම්භ කළ දින සිට මසක් ඇතුලත දෙලක්ෂ විසිපන්දහසකට අධික පේ‍්‍රක්ෂක සංඛ්‍යාවක් නැරඹූ ධර්මයුද්ධය (Dharmayuddhaya) චිත‍්‍රපටය දින තිහක් ඇතුලත ලැබූ ආදායම රුපියල් ලක්ෂ පන්සිය දහහතරකි. එය කරුණු කිහිපයක් නිසාම නව ආදායම් වාර්තාවක් බවට පත්ව තිබේ. සීමාසහිත මහරාජා එන්ටර්ටේන්මන්ට් පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ධර්මයුද්ධය චිත‍්‍රපටය MTV සමාගමේ නිශ්පාදනයකි.

 

(RECENT POST)

පද්මාවතී චරිතයට ඉහළ ගෙවීමක්

“සිම්රන්” චිත්‍රපටය සැප්තැම්බර් 15 වනදා තිරගත කිරීමට නියමිතයි

තවත් සිනෙමා තොරතුරු දැනගැනීමට

 

Tags —->
Sri lankan cinema news, Sinhala Cinema news Sinhala Subtitle, Tamil Cinema news in Sinhala, Hindi Cinema news in Sinhala, Hollywood Cinema news in Sinhala, Old Sinhala Cinema news, Tv Series News, Top 10 Songs Top 10 Sinhala Movies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here