‘විවේගම්’ චිත්‍රපටය දමිළ සිනමාව තුළින් ඉහළම ආදායමක් ලබයි

0
399
Ajith kumar

අජිත් කුමාර් (Ajith Kumar) රංගනයෙන් දායක වන ‘විවේගම්’ චිත්‍රපටය පසුගිය 24 වැනිදා තිරගත වීම ආරම්භ විය.

 

මේ වනවිට දමිළ සිනමාව තුළින් ඉහළම ආදායමක් ලබන චිත්‍රපටයක් බවට මෙය පත්ව ඇතැයි ඉන්දියානු වෙබ් අඩවි වාර්තා කර සිටින අතර මේ වනවිට එහි ආදායම ඉන්දියානු කෝටි 50ක් බව සඳහන් වෙයි.

 

වාර්තාගත චිත්‍රපටයක් ලෙස මෙම චිත්‍රපටය තව තවත් ආදායමක් උපයන බව මෙහි අධ්‍යක්ෂකවරයා වන සිවා පවසා ඇත.

 

තවත් සිනෙමා තොරතුරු දැනගැනීමට

 

Tags —->
Sri lankan cinema news, Sinhala Cinema news Sinhala Subtitle, Tamil Cinema news in Sinhala, Hindi Cinema news in Sinhala, Hollywood Cinema news in Sinhala, Old Sinhala Cinema news, Tv Series News, Top 10 Songs Top 10 Sinhala Movies

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here