චෙෆ් චිත්‍රපටයේ පුර්ව ප්‍රචාරක පටය

0
453
chef

2004 දී ඇමරිකානු චිත්‍රපටයක් වන අදායම් වාර්තා තැබූ චෙෆ් (Chef) චිත්‍රපටය පාදක කොටගෙන සලිෆ් අලි කාන් ගේ රංගනයෙන් නිර්මාණය වන චෙෆ් චිත්‍රපටයේ පුර්ව ප්‍රචාරක පටය ඊයේ  දින නිකුත් උනා. මිනිත්තු දෙකහමාරක් ටෙලරයකි.Raja Krishna Menon විසින් මේ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරයි.

චෙෆ් චිත්‍රපටයේ පුර්ව ප්‍රචාරක පටය පහතින්

තවත් සිනෙමා තොරතුරු දැනගැනීමට

 

Tags —->
Sri lankan cinema news, Sinhala Cinema news Sinhala Subtitle, Tamil Cinema news in Sinhala, Hindi Cinema news in Sinhala, Hollywood Cinema news in Sinhala, Old Sinhala Cinema news, Tv Series News, Top 10 Songs Top 10 Sinhala Movies

 

Tags —->
Sri lankan cinema news, Sinhala Cinema news Sinhala Subtitle, Tamil Cinema news in Sinhala, Hindi Cinema news in Sinhala, Hollywood Cinema news in Sinhala, Old Sinhala Cinema news, Tv Series News, Top 10 Songs Top 10 Sinhala Movies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here